Monday, May 27

KULTURA

VELKÝ PÁTEK – úryvek z knihy Babička

VELKÝ PÁTEK – úryvek z knihy Babička

KULTURA
České zvyky, tradice a pranostiky - ilustrace která baví „Barunko, vstávej, slunce hned vyjde!“ budila babička na Velký pátek ráno vnučku, zpolehoučku ji klepajíc na čelo. Barunka měla lehké spaní, hned se probudila, a vidouc stát babičku u postele, vzpomněla, že byla prosit večer, aby ji vzbudila k rannímu modlení. Vyskočila, přehodila přes sebe sukýnku a šátek a šla s babičkou. Voršu a Bětku také budila, „děti necháme spát, ještě tomu nerozumějí, budeme se modlit za ně,“ povídala. Jak dvéře u síně zavrzly, hned se ozývala drůbež i dobytek a psi vyskočili z bud. Babička je vlídně odstrčila a ostatním pravila: „Mějte strpení, až se pomodlíme!“ Když se byla Barunka na babiččin příkaz v struze umyla, šly na stráň modlit se „devět otčenášů a zdrávasků, aby jim Pánbůh popřál po celý rok či...
Velký přítel srbského národa Tomáš Garrigue Masaryk

Velký přítel srbského národa Tomáš Garrigue Masaryk

KULTURA
Dnešní den si připomínáme narozeniny velkého muže, státníka, filosofa a prvního prezidenta samostatné Československé republiky. Profesor Tomáš Masaryk, označovaný jako prezident osvoboditel, se narodil přesně před 172 lety, 7. března 1850 v jihomoravském Hodoníně. Je nejvýš symbolické, že se tvůrce našeho svobodného a suverénního státu narodil na hranici Česka a Slovenska. Tomáš G. Masaryk byl jedním z hlavních bojovníků za nezávislost Čechů a Slováků na tehdejším Rakousko-Uhersku. Během první světové války pobýval v exilu, kde veškerý svůj čas věnoval diplomatickému boji za budoucí uznání chystaného samostatného Československa. Bez jeho úsilí by stát těžko vznikl. Není neznámým faktem, že diplomatické úsilí a cestování po světě neměl Masaryk jednoduché z technického hledisk...
Teplice – památky a historie

Teplice – památky a historie

KULTURA
Regionální muzeum v Teplicích, Beli Anđeo Info Víte, kde stál v Teplicích klášter a že zde byla pohřbena královna Judita?Jediná dobová zpráva o založení kláštera v Teplicích není přesně datována, víme jen, že k založení došlo mezi lety 1152/3-1167 a že klášter byl založen jako dceřiný z konventu benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Dle kronikáře Vincentia byla jeho zakladatelkou druhá manželka českého krále Vladislava I. Judita, která pocházela z Durynska a v Praze postavila kamenný most přes Vltavu. V roce 1951 se v drobné trhlině na fasádě východního křídla teplického zámku objevilo románské kvádříkové zdivo a o dva roky později byly pod úrovní zámeckého nádvoří objeveny fragmenty románského kostela. Při archeologickém výzkumu baziliky v letech 1954-57 byl v severní kapli od...