Monday, May 27

TOP 10 míst ve středních Čechách

Beli Andjeo Info centralbohemia.cz

Vydejte se po stopách vladařů, šlechticů a umělců, seznamte se s místy, kde se tvořily nejen české, ale evropské dějiny, i s místy, která inspirovala tvůrce k převratným uměleckým dílům. Poznejte život našich předků, to, jak vypadaly jejich všední, někdy šťastné, jindy náročné dny. Nechte se oslnit velkolepostí architektury i dary přírody. Projděte se po lesích a loukách, jež UNESCO řadí mezi ty nejnádhernější na celém světě. Toulejte se po středních Čechách a navštivte deset destinací, které na vás čekají s otevřenou náručí!

HRAD KARLŠTEJN

Kde jinde začít putování po středních Čechách než na hradě, který je symbolem slavné a zářivé minulosti naší země. Jeho počátky sahají až do roku 1348, do doby vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV., na jehož příkaz byl postaven. Karlštejn byl zbudován mimo jiné proto, aby se stal „strážcem“ vzácného královského pokladu – sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. A ochráncem těchto cenností se také stal! Svědomitě je střežil, s krátkým přestávkami, po dobu téměř dvou stovek let. Ač si vladařovi stavitelé dali na svém díle záležet, bylo nezbytné, aby byl hrad za dlouhou dobu své existence několikrát zrestaurován – mimo jiné byl upraven v pozdně gotickém slohu a na konci 19. století v duchu purismu. Majestátnost hradu vás ohromí už při pohledu zvenčí a tento dojem se ještě umocní při prohlídkách interiérů. Uvidíte ve světovém měřítku unikátní posvátné prostory, jako je kaple svatého Kříže vyzdobená drahokamy, zlatem a deskovými obrazy z dílny Mistra Theodorika a kapli svaté Kateřiny, také dekorovanou drahými kameny a nástěnnými malbami. A spatříte tu dokonce repliku svatováclavské koruny!

HRAD KŘIVOKLÁT

Mezi další obdivované středočeské hrady patří Křivoklát. I toto sídlo je spojováno s panovníkem, kterému je přezdíváno Otec vlasti, tedy s Karlem IV. V dětství i dospělosti zde pobýval, ale tento hrad nezaložil. Křivoklát byl postaven ve 12. století za vlády krále Přemysla Otakara II. a patří tak mezi nejstarší sídla českých vládců, byl také jejich oblíbeným loveckým hradem. Útočiště tu našel například král Václava IV., syn Karla IV. Právě zde se neprůbojný panovník schovával před náročnou realitou svého vladařského údělu, a proto značně investoval do jeho zvelebení. Vskutku gotickou perlou se Křivoklát stal za vlády krále Vladislava Jagellonského – v této době patřil mezi nejhonosnější rezidence ve střední Evropě. Poslední šlechtičtí majitelé pocházeli ze starého aristokratického rodu Fürstenbergů a jejich éra patří v dějinách Křivoklátu k nejšťastnějším. Právě jim vděčíme za to, že hrad zůstal stát a nezchátral. Díky jejich oddanosti a péči můžeme dnes procházet komnatami a sály s vzácnými uměleckými sbírkami, prohlédnout si Velkou věž, kde se kdysi nacházelo jedno z nejstarších hradních muzeí, nebo knihovnu čítající na 52 000 svazků.

ZÁMEK ŽLEBY

Od hradů k zámkům… tedy k zámku, který byl původně také hradem. Gotické sídlo Žleby je poprvé zmiňováno roku 1289 a bylo pravděpodobně založeno pány z Lichtenburka. V jeho příběhu se opět objevuje postava císaře Karla IV., který ho koupil a poté zastavoval svým poddaným panského i rytířského původu. Zámecký komplex, tak jak ho známe dnes, je dílem pozdně gotické přestavby z poloviny 15. století. K další velkým změnám došlo ve století šestnáctém – od této doby již mluvíme o zámku, a to v renesančním slohu. Za zmínku stojí rovněž éra, kdy byli majiteli členové rodu Auerspergů, zámek jim patřil až do 20. století. Za jejich správy proběhly romantické úpravy exteriérů, například severní průčelí bylo přebudováno ve stylu alžbětinské renesance nebo byl zbudován park v anglickém krajinářském duchu. Změny se dotkly též interiérů – přibyly sbírky zbraní, obrazů, vzácného nádobí a honosný nábytek, jejichž prostřednictvím nahlédnete do každodenního života šlechty v 19. století.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *